Inscripció Sant Antoni Blues Festival

INSCRIPCIONS TANCADES!

Aquesta inscripció és una mesura de prudència per tal de poder seguir rastre en el cas de contagi. Seguirem escrupolosament les normatives en sentit sanitari. Les dades que recollim les destruirem passat un mes del dia que s’hagi realitzat el concert.